Persondataloven

Persondatapolitik på hjemmeside

 

Maskincenter Felsted A/S’s politik vedr. kunders og samarbejdspartneres persondata

 

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Maskincenter Felsted A/S behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunderskontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.  

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på [indsæt medlems navn]s hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er. 

Hvilke persondatamodtager Maskincenter Felsted A/S´s

Maskincenter Felsted A/S registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.

Når du færdes på Maskincenter Felsted A/S´s hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at Maskincenter Felsted A/S behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?

Maskincenter Felsted A/S bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

Maskincenter Felsted A/S behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver Maskincenter Felsted A/S personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Maskincenter Felsted A/S som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et varekøb hos os får en garanti fra producenten med i købet, vil oplysning om dit navn, adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der anvender oplysningerne til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantien, vil det typisk medføre at relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den vare, garantien angår. En del, men ikke alle, importører og producenter af vores varer er baseret i EU

Et andet eksempel er leasing. Hvis du i forbindelse med et køb hos os ønsker at afsøge mulighederne for leasing i stedet, kan Maskincenter Felsted A/S som et led i aftalen med dig videregive oplysningerne fra en foreløbig købskontrakt til det eller de leasingselskaber, vi samarbejder med.

[Vores data opbevares og beskyttes i en cloudløsning, der er baseret i EU] 

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

Maskincenter Felsted A/S er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Maskincenter Felsted A/S træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du Maskincenter Felsted A/S´s brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering/

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandlingeller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til [indsæt virksomhedens navn]s behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Maskincenter Felsted A/S per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til Maskincenter Felsted A/S at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Kontakt os

Juelsbjerg 2, Felsted
DK-6200 Aabenraa

Tlf.: 74 68 55 02

E-mail:
lj@maskincenter-felsted.dk

facebook

 

Åbningstider

Værksted
Man-fre:
Lør-søn:


07.30–16.00
Lukket

Salgsafdeling
Man-fre:
Lør-søn:


07.30–16.00
Lukket

 

Reservedele
Man-fre:
Lør-søn:


07.30–16.00
Lukket

Butik
Man-fre:    
Lør-søn:


07.30–16.00
Lukket